Despre noi

Imprimare

CLUBUL LIONS CRAIOVA SE PREZINTĂ


Atraşi de frumuseţea şi nobleţea principiilor LlONS, conştienţi fiind că în România esle nevoie de mult ajutor şi dăruire pentru a se putea trece peste momentele dificile create de timpul istoric, în 3 martie 1990 a luat fiinţă LIONS Club Craiova.  Am fost „năşiţi" de Cluburile LlONS franceze din Suresnes şi Neuilly-Doyen. Acum, Clubul din Craiova are 17 de membri. Legăturile de prietenie ale Clubului din Craiova cu peste 40 de Cluburi din Franţa, Olanda, Danemarca, Belgia, Austria şi Anglia ne-au ajutat să ducem la bun sfârşit multe activităţi. Suntem convinşi că lucrul cel mai important făcut, la început, a fost acela de a ne forma pe noi înşine în spiritul lionismului, de a ne descoperi şi pune în acţiune resursele sufleteşti necesare mişcării LIONS. Am fost conştienţi că numai însufleţiţi de prietenie şi respect pentru ceilalţi poţi face ceva ulii pentru societate. Clubul LlONS Craiova şi-a ordonat activitatea pe câteva direcţii principale, pentru a putea avea continuitate şi a putea urmări efectele. Una dintre direcţiile principale este ajutorarea persoanelor defavorizate, precum şi sprijiinirea instituţiilor care se ocupă de integrarea acestora.

Penlru Şcoala ajutătoare, nr. 8, a copiilor handicapaţi neuro-motori:
• distribuirea de scaune rulante, haine, încălţăminte, articole de papetărie, jucării, medicamente;
• formarea unei clase de dactilografie, prin dotarea cu maşini de scris şi patru calculatoare;
• consultaţii de ortopedie şi chirurgie ortopedică;
• sărbătorirea în fiecare an, cu fastul cuvenit, a Crăciunului şi Sfintelor Paşti.

Pentru Asociaţia nevăzătorilor din România, Filiala Dolj:
• organizarea unei biblioteci sonore, „Audio-club" prin dotarea cu 10 fotolii, 10 radio-magnetofoane şi 500 casete;
• donaţii de hârtie Braille:
• donaţii de haine, pantofi, alimente, medicamente;
• ajutor pentru a fi dotaţi cu o maşină;
• acţiuni şi consultaţii medicale penlru persoane cu deficienţe oftalmologice, în cadrul programului „Sight First".

Pentru patru şcoli speciale - handicapaţi şi surzi - din Filiaşi, Segarcea, Işalniţa şi Craiova:
• ajutoare formate din îmbrăcăminte, pantofi, papetărie şi alimente.

Pentru Asociaţia handicapaţilor:
• donaţii constând clin pantofi (4.000 perechi), haine, scaune rulante, alimente.

Pentru persoanele în vârsta de Ia Casa de bătrâni:
• vizite şi discuţii despre nevoile materiale şi spirituale;
• organizarea unui spectacol pentru Crăciunul din 1992;
• sărbătorirea Crăciunului 1993 prin cadouri individuale pentru 200 de persoane, conform cu dorinţele şi necesităţile lor, respectiv haine, pantofi, dulciuri;
• donaţii de articole de mobilier şi lenjerie.

Alte activităţi sociale:
•  ajutoare formate din îmbrăcăminte pentru copiii selecţionaţi de Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale;
•  pentru orfanii şi elevii unei şcoli din Craiova s-au oferit haine, alimente şi jucării;
• organizarea a două spectacole la Teatrul de păpuşi din Craiova, cu ocazia Crăciunului 1993. când s-au oferit 400 de cadouri individuale, pentru copiii săraci de până la 10 ani, din toate şcolile oraşului, acţiune la care a participat şi Clubul „Soroplimist" din Craiova;
• distribuirea de ajutoare formate din îmbrăcăminte şi alimente la persoane în vârstă şi familii sărace;
• trimiterea unui camion cu medicamente, paturi de spital, lenjerie, haine şi încălţăminte pentru şatele din Basarabia care au suferit în urma inundaţiilor din 1991.

O altă direcţie spre care ne-am unit eforturile a fost ameliorarea condiţiilor sanitare de la spitalele clin judeţul Dolj:
• pentru Spitalul nr. 3 din Craiova a fost donată o ambulanţă complet echipată;
• tot pentru Spitalul nr.  3  au fost date ajutoare substanţiale constând din medicamente, mobilier medical şi aparate;
• la Spitalul Clinic nr. 1 o echipă de medici ortopezi din Oss (Olanda) au efectuat gratuit operaţii, aducând totodată .şi materialul medical necesar;
• pentru spitalul din Băileşti au fost donate echipamente sanitare, paturi, lenjerie şi medicamente.

Acţiunile legate de sprijinirea şi stimularea tineretului studios, în special a elevilor cu rezultate deosebite, ne-a preocupat, avându-se în vedere că şi ei au nevoie de sprijin moral şi material:
• s-a organizai Expoziţia de desene ale copiilor din Craiova, la care s-au oferit premii constând în bani, rechizite specifice şi dulciuri. Această expoziţie a fost itinerată şi în Olanda, la Oss, unde Clubul LIONS din localitate a imprimat felicitări de Crăciun după desenele premiate, în beneficiul Clubului nostru;
• a fost organizat, la Teatrul Naţional din Craiova, un spectacol de Crăciun pentru elevii premiaţi la Olimpiadele şcolare, regionale şi naţionale, oferindu-li-se 300 de pachete-cadouri;
• s-a acordat o bursă de studii, timp de doi ani, penlru un student merituos din Basarabia, ce a studiat la Facultatea de Drept clin Craiova;
• s-a acordaT un ajutor social, timp de un an, pentru un student sărac din Nepal, de la Facultatea de Medicină din Craiova;
• au fost donate articole de papetărie penlru elevii Şcolii de artă din Craiova şi studenţilor merituoşi care au probleme financiare;
• s-au trimis două camioane cu cărţi româneşti şcolilor din Basarabia;
• s-au donat cărţi în limba franceză şi engleză şi mobilier şcolar celor mai bune două licee din Craiova precum şi Şcolii din Işalniţa;
• s-a instituit anual „Premiul LlONS",   începând cu 1994, pentru elevii cu cele mai bune rezultate din Craiova, la Olimpiadele internaţionale. Am creat o tradiţie în acest sens şi vrem s-o continuăm pe mai departe.
• tinerii merituoşi au fost trimişi, începând cu 1990, în fiecare an, în taberele internaţionale organizate de Centrele Culturale franceze şi în Olanda, la Oss, în stagii de perfecţionare profesională în domeniile: agricultură, medicină şi drept;
• organizarea unui schimb de experienţă cu Liceul de construcţii din Oss şi cele două licee de construcţii din Craiova, constând în ajutor logistic şi material (aparate, lenjerie, haine etc.) pentru liceele din Craiova;
• s-a organizat o bibliotecă franceză a Clubului, cu aproximativ 2.000 de volume.

O preocupare permanentă, de la înfiinţare şi până acum, a fost aceea de a ne face cunoscuţi şi stimaţi în rândul concetăţenilor, prin acţiuni cu un public cât mai larg îmbinate cu grija pentru procurarea de fonduri destinate acţiunilor noastre. Astfel am organizat un mare Spectacol de binefacere cu concursul artiştilor de la Teatrul Liric din Craiova; totodată s-a organizat o expoziţie-tombolă cu lucrările artiştilor plastici din Oltenia, urmată de un cocteil.

În Franţa, cu ajutorul Cluburilor din Suresnes şi Neuilly-Doyen s-a organizat o expoziţie de artă plastică contemporană românească, cu vânzare, şi o conferinţă, în beneficiul Clubului nostru.

După Forumul European LlONS de la Viena, la care au participat cinci membri din Clubul nostru, s-a organizat o „Seară muzeală" despre Viena, urmată de un cocteil la Muzeul de Artă din Craiova, tot în beneficiul Clubului.

În spiritul prieteniei LIONS, am fost aproape, sprijinind moral şi material şi alte Cluburi LlONS din România precum Cugir, Horezu şi Timişoara, atunci când a fost necesar. Prin reprezentanţii săi, Clubul Lions Craiova a participat la toate manifestările regionale sau naţionale, considerând că numai astfel ne putem cunoaşte şi putem întări relaţiile noastre de prietenie, dezvoltând totodată mişcarea lionistică din România.

Relaţiile internaţionale ale Clubului LlONS din Craiova au fost foarte numeroase şi s-au desfăşurat in mai multe direcţii.

In general, Clubul nostru a fost ca o placă turnantă pentru toată regiunea Oltenia, ajutând şi alte isociaţii neguvernamenlale străine, precum „Villages Roumaines" şi „Red Barnell" în acţiuni concretizate prin reamenajarea Casei de copii de la Dioşti, a două şcoli şi a unei biserici.

Au existai relaţii directe, deosebit de rodnice, înlre Clubul nostru şi Cluburile LlONS din Suresnes Neuilh -Doven şi alte Cluburi clin Franţa, Clubul LlONS Oss din Olanda precum şi Vardingberg şi Randers Gudenaa clin Danemarca, Clubul nostru primind şi distribuind, în funcţie de necesităţi, ajutoarele materiale de la aceste cluburi pentru oraşul Craiova şi judeţul Dolj.

Participarea unor membri din Clubul nostru la „Zilele Lionismului" de la Dijon, Convenţiile Naţionale din Franţa (Vlad Tica), Forumul European de la Viena, au făcut cunoscută activitatea Clubului LlONS din Craiova şi a mişcării lionistice din România, fapt ce a dus la dezvoltarea acestei mişcări şi a recunoaşterii ei internaţionale prin crearea Districtului provizoriu 124 - România.

Ca o dovadă a creşterii interesului penlru mişcarea LlONS în Craiova, a fost constituirea Clubului LEO Craiova în 1994, sub auspiciile Clubului LIONS din Craiova. Onoarea de a remite CARTA, la 8 martie 1995 i-a aparţinut Clubului nostru, care i-a „năşit", guvernatorului Cezar Popescu, dar şi Clubului Leo Arhus Nord din Danemarca, care a sprijinit substanţial organizarea Clubului Leo din Craiova. Activitatea tinerilor, desfăşurata sub îndrumarea Clubului nostru a fost rodnică, ei fiind prezenţi la aproape toate acţiunile noastre.

Clubul LlONS din Craiova are programe interesante pentru viilor. în primul rând ne propunem să , onlinuăm activităţile devenite tradiţionale - ajutorarea persoanelor defavorizate, „Premiul LlONS" anual, spectacole de binefacere. Suntem, de asemenea, antrenaţi în alte activităţi: crearea unui spaţiu speciile de recreere şi de joacă penlru copiii handicapaţi de la Căminul-şcoală nr. 8, împreună cu LlONS Club din Lvslrup (Danemarca) precum şi modernizarea şi dotarea unei secţii de la Spitalul nr. 3 din Craiova. împreună cu LlONS Club clin Falmouth and Penrym (Anglia). Suntem convinşi că datorită prieteniei cu LIONS Cluburile International şi profundului respect pentru principiile LlONS, aceste programe vor li îndeplinite.

Credem că spiritul LlONS s-a fundamental deja, nu numai în clubul nostru, ci în toate celelalte cluburi din România, fiind o dovadă că el se va propaga din ce în ce mai larg, spre binele societăţii civile din România.

Ne găsiţi în fiecare a treia zi de joi din lună la Sofia Bistro din Craiova - Eugeniu Carada nr.17

Copyright © 2011 LIONS CLUB CRAIOVA - Toate drepturile rezervate
Societatea Libertate, Inteligenta si Omenie pentru o Natiune Sanatoasa - Club

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews